PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

ES parama energetikai

Parama energetikos sričiai skiriama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 2007-2013 m. Lėšos paramai skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto.

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis paramos:

 • „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra"
 • „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra"
 • „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra"
 • „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra"
 • „Energijos gamybos efektyvumo didinimas"
 • „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai"
 • „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu"
 • „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu"
 • „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus"
 • „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis paramos):

 • Juridiniai asmenys
 • Valstybės įstaigos
 • Savivaldybės įstaigos
 • Viešosios įstaigos
 • Bendrojo lavinimo mokyklos
 • Probleminių teritorijų savivaldybių administracijos

Kompensuojama paramos dalis: 40-100%