PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

Apie mus

Mes dirbame  energetikos,  švietimo, socialinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, gamybos, inovacijų ir turizmo sektoriuose.

Šiuo metu mes:

  • Rengiame projektus ES subsidijų bei Nacionalinės paramos įsisavinimui.
  • Rengiame investicinius projektus, verslo planus, galimybių studijas ES struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams.
  • Rengiame verslo planus INVEGA lengvatiniams mikrokreditams mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti.
  • Rengiame įmonių/įstaigų strateginius plėtros planus.
  • Organizuojame ir atliekame projektų viešinimą.
  • Rengiame viešųjų pirkimų bei Ūkio ministerijos patvirtintų taisyklių neperkančiosioms organizacijoms  konkursinę ir sutarties dokumentaciją. Administruojame projektus, vykdomus ES lėšomis.
  • Teikiame konsultacijas pirkimu konkursų organizavimo ir vertinimo klausimais.
  • Konsultuojame įmonės veiklos bei  projektų atitikimą ES bei Nacionalinės paramos kriterijams.
  • Organizuojame statybų ES lėšomis techninę priežiūrą.
Dėl konsultacijų bei iškilusių klausimų prašome kreiptis į mus. Tikimės sėkmingo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su Jumis ir Jūsų organizacija.