PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

Naujienos

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai bei parama verslo pradžiai

 

Kviečiame įmones  bei privačius asmenis, veikiančius kaimo vietovėje, teikti paraiškas veiklos įvairinimui, mažųjų įmonių kūrimui ir plėtojimui, taip pat darbo vietų kūrimui. Parama iki 200 000 EUR.

 

Kreipkitės el.paštu: kve@strategija.eu

 

 

Oslo inovacijų savaitė


Kviečiame įmones, veikiančias Žaliosios pramonės inovacijų srityje, dalyvauti partnerių paieškos misijoje, vyksiančioje Oslo Inovacijų savaitės 2017 metu rugsėjo 25–29 d. Osle (Norvegija).

Oslo Inovacijų savaitė yra svarbiausias metinis inovacijų renginys Norvegijoje, suburiantis pranešėjus, ekspertus, verslininkus, išradėjus, startuolius ir inovatorius iš viso pasaulio. Oslo Inovacijų savaitė yra bendras Oslo miesto ir agentūros Innovation Norway renginys, kurį organizuoja Oslo Verslo regionas.

 

Kreipkitės el.paštu: kve@strategija.eu arba daugiau informacijos http://mita.lt/lt/tarptautines-programos/partneriu-paieskos-misijo

 

 

Priemonė: Kvietimas teikti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų paraiškas, kvietimas galioja iki 2015 m. spalio 1 d.

Parama intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti skiriama pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-75 (su vėlesniais pakeitimais). Parama yra prilyginama de minimis pagalbai.

Paramos tikslas – skatinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu.

Remiamos veiklos:

1. Išradimų patentavimas – veiksmai, susiję su Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimu.

2. Dizaino registravimas – veiksmai, susiję Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu.

3.  Patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.

Numatytos skirti paramos suma – iki 159 291 Eur.

Paramos projektui dydis – didžiausias galimas paramos, teikiamos tam pačiam išradimui patentuoti, dizainui registruoti ar patento paraiškos paieškai atlikti, dydis – 28 962 Eur.

Paramos intensyvumas iki 80 proc. projekto tinkamų išlaidų.

 

Daugiau informacijos: 8 658 00161 kve@strategija.eu