PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

Projektų rengimas

 • Rengiame projektus ES subsidijų įsisavinimui;
 • Rengiame investicinius projektus, verslo planus, galimybių studijas ES struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams;
 • Rengiame įmonių/įstaigų strateginius vystymo planus, veiklos koncepcijas;
 • Atliekame įmonių/įstaigų probleminių situacijų analizę (pateikiame probleminių situacijų sprendimus, dalyvaujame šių sprendimų įgyvendinime);
 • Organizuojame ir atliekame projektų viešinimą;
 • Rengiame viešųjų pirkimų konkursinę ir sutarties dokumentaciją (ES paramos gavėjams; konkursų dalyviams);
 • Teikiame konsultacijas ir pravedame mokymus pirkimu konkursų organizavimo ir vertinimo klausimais;
 • Rengiame ir atliekame rinkos tyrimus, rinkos apžvalgas;
 • Suteikiame konsultacijas kaip patiems pasirengti ES struktūrinių fondų projektus;

Bendrovės konsultantai aktyviai dalyvauja sprendžiant verslo organizacijų finansines ir investicines perspektyvas, pateikia nešališką profesionalią nuomonę apie ketinamus įgyvendinti projektus. Nuolat atliekame potencialių investuotojų analizę ir galime pritraukti reikiamą išorinį kapitalą jūsų verslo finansavimui.

Verslo planų rengimas

 • Verslo planus ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui;
 • Verslo planus bankų paskoloms gauti (pasinaudojant INVEGOS teikiamomis garantijomis)
 • Verslo planus investicijų pritraukimui iš investicinių fondų, potencialių investuotojų