PASLAUGOS

ES PARAMOS SRITYS

Susisiekite

Vilniaus g. 51 
Panevėžys

Lietuva, LT 36101

Tel./faks. +370 45 586295
El. paštas: kve@strategija.eu

Projektų viešinimas

PVS teikia viešinimo paslaugas projektams, gavusiems paramą iš ES struktūrinių fondų